Notícies

Leticia Asenjo i Jesús Molina participen al Congrés de la WAIMH a Roma amb dos pòsters científics

Leticia Asenjo i Jesús Molina van presentar 2 pòsters a la Reunió Anual de la WAIMH 2018. EDAI va ser l’únic CDIAP a tot Espanya que va presentar al congrés, considerat com un dels més prestigiosos del món en el camp de la Salut Mental infantil.

El primer pòster, titulat “Prospective longitudinal evaluation of clinical improvement and perceived quality in two early care centers in Barcelona”(Avaluació longitudinal prospectiva de la millora clínica i la qualitat percebuda en dos centres d’atenció precoç a Barcelona) (Asenjo, L.; Molina, J), exposava la millora clínica i la qualitat del servei percebuda, amb una gran mostra de les dades observades als CDIAPs EDAI. En aquest, es van avaluar diverses millores clíniques mitjançant un disseny pre-post, i també es van analitzar les opinions de les famílies. Es van utilitzar diverses proves, escales i inventaris reconeguts internacionalment.

El segon pòster, amb el títol “Helping divorced parents with an MBT intervention approach” (Ajuda als pares divorciats amb una aproximació d’intervenció MBT), de Leticia Asenjo, exposava les següents dades: “El divorci és un dels esdeveniments més estressants per als pares i els nens. A Espanya, el 2016, 101.294 matrimonis es van acabar en divorci, i un 57% d’ells tenien fills, així que 57.738 nens estan vivint un divorci recentament. Per als pares, el divorci significa problemes de salut física, risc d’abús de substàncies, augment de l’angoixa percebuda, depressió i ansietat. Per als nens, el divorci significa problemes en el funcionament psicològic i educatiu.” El pòster va mostrar l’enfocament de treball, d’acord amb la família, que és la millora de les condicions de dol i la recuperació de les forces individuals i sistemiques, amb l’objectiu de millorar la funcionalitat i l’adaptació social i personal dels pares i els nens a la seva nova realitat.