Notícies

Nou programa de teràpies grupals al CDIAP EDAI Sant Martí: promocionant el desenvolupament infantil de manera integral

En la cerca constant de millores en les modalitats assistencials pels usuaris, nens i nenes del CDIAP EDAI Sant Martí, l’equip ha desenvolupat un nou programa amb diferents sistemes de treball grupal: Intervenció precoç en Autisme; Habilitats de criança; Gestió conductual i emocional; Grups de psicologia i logopèdia; i Grups per a nens/es amb dificultats en la comunicació social i habilitats socials.

La intervenció precoç en Autisme en format de grups petits busca potenciar la capacitat simbòlica, l’expressió emocional i el joc compartit. L’objectiu principal és fomentar la vinculació i la interacció entre els nens, així com amb els terapeutes, psicomotricistes i psicòlogues, creant moments de relació i joc compartit en un entorn de suport.

El Grup d’habilitats de criança és un grup dirigit a famílies per proporcionar un espai per compartir preocupacions i inquietuds, així com per rebre orientació sobre situacions quotidianes sobre criança que puguin sorgir.

Els grups que es centren en la gestió emocional i conductual, són grups dirigits per psicòlogues que acompanyen els nens/es i les famílies per reduir comportaments disruptius, reforçar conductes adequades i millorar les habilitats de comunicació i la tolerància a la frustració.

Actualment, el CDIAP EDAI Sant Martí també compta amb dos grups d’intervenció logopèdica i psicològica, on s’aborden dificultats en ambdues àrees. Els objectius inclouen el desenvolupament de habilitats de comunicació, treball en equip i gestió emocional i conductual.

Finalment, oferim grups específics per a nens amb dificultats en la relació i comunicació social, amb la finalitat de reforçar habilitats com l’empatia, l’assertivitat i la resolució de conflictes, facilitant així una millor integració social i un desenvolupament saludable en aquestes àrees fonamentals per al creixement infantil.