Realitat virtual i TEA

Intervenció pilot amb Realitat Virtual al CDIAP EDAI Les Corts-Sarrià.

En aquesta intervenció pilot realitzada al CDIAP EDAI les Corts-Sarrià, a Barcelona, l’objectiu principal va ser explorar la idoneïtat d’un programa de realitat virtual per promoure les habilitats d’atenció conjunta en nens i nenes en edat preescolar amb un diagnòstic d’Autisme. Tots els participants, excepte un, van completar amb èxit la intervenció i van expressar la seva satisfacció utilitzant la tecnologia de realitat virtual. Els resultats van suggerir un canvi positiu en les habilitats d’atenció conjunta dels participants, com ara el contacte visual, la resposta o la iniciació d’interaccions.

Les activitats es van mostrar com a motivadores i interessants per als participants, i com una ajuda per consolidar l’aprenentatge. Aquestes dades preliminars mostren que les noves tecnologies podrien contribuir a promoure habilitats específiques centrades en les habilitats de comunicació social d’una manera educativa, implementant intervencions de baixa intensitat i a curt termini en els serveis d’Atenció Precoç.

Últims projectes

Projecte EDAI & Consorci d’Educació de Barcelona

EDAI SYMPOSIUM a CaixaForum Madrid

Intervenció amb l’AMPA Escuelas Aguirre, Madrid

EDAI R&D AWARDS